Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet skall verka för vård och fostran av barn, undervisning och utbildning, hjälpverksamhet bland behövande och vetenskaplig forskning, samt andra varaktiga humanitära och kulturella ändamål.
Stiftelsens organisationsnummer är 802424-7291.

Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet
Det är en ideell och partipolitiskt obunden stiftelse som genom egen förvaltning och gåvor från enskilda personer och företag eller nationella och internationella organisationer samlar in pengar och fördelar dessa till enskilda personer samt nationella och internationella hjälpprojekt. Stiftelsen mottager regelbundet gåvor från Stor Prioratet Terra Nordica av Militare Ordine del Collare (MOC), en dynastisk riddarorden tillhörande Aragoniens, Mallorcas och Siciliens kungahus. (även kallad Military Order of the Collar).

Nedan följer några av de projekt stiftelsen för närvarande stöder.

Barra i Gambia, där vi stöder byggandet av en ny förskola

    Birgitta-systrarna


    Katolska Domkyrkan


    Skola för blinda i Indien


    Den som önskar veta mer om stiftelsens verksamhet uppmanas ta kontakt via e-post med

    Ett utdrag ur stadgarna för Orden finns här.